PROJEKT NAWA

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytet Śląski w Katowicach
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytet Śląski w Katowicach
Przejdź do treści
KULTURA I LITERATURA
BARI - PIZA - RZYM
W PROMOCJI JĘZYKA POLSKIEGO
BARI - PIZA - RZYM
NA WŁOSKICH UNIWERSYTETACH
BARI - PIZA - RZYM
KULTURA I LITERATURA
BARI - PIZA - RZYM
W PROMOCJI JĘZYKA POLSKIEGO
BARI - PIZA - RZYM
NA WŁOSKICH UNIWERSYTETACH
BARI - PIZA - RZYM
REALIZACJA PROJEKTU
Założony cel projektu został zrealizowany. Spełniliśmy oczekiwania partnerów i grupy docelowej poprzez zorganizowanie warsztatów językowych, filmowych i komunikacyjnych, spotkań literackich, spotkań z reżyserami, prelekcji, wykładów, konferencji, wizyty studyjnej, pokazów filmów.
Nawiązanie bezpośrednich kontaktów międzynarodowych daje szanse na realizację innych ciekawych projektów promujących język polski na świecie. Efektem tych konkretnych działań jest zapisanie się w roku akademickim 2023/24 nowych studentów na lektorat języka polskiego na Uniwersytecie w Pizie, co jest niewątpliwie efektem naszych działań.
Projekt został zrealizowany na kilku płaszczyznach merytorycznych, których celem była promocja języka polskiego na włoskich uniwersytetach poprzez inicjatywy związane z kulturą i literaturą. Udało się to z jednej strony poprzez umożliwienie studentom włoskich uniwersytetów uczestnictwa w wykładach, konferencjach, spotkaniach literackich i filmowych, a z drugiej poprzez praktyczne podniesienie kompetencji językowych studentów już uczących się języka polskiego na włoskich uniwersytetach w ramach realizacji warsztatów językowych i komunikacyjnych. Do realizacji tych zadań pozyskaliśmy specjalistów zarówno językoznawców, literaturoznawców, tłumaczy literatury włoskiej, politologów z Uniwersytetów: Śląskiego, Jagiellońskiego, Łódzkiego oraz badaczy literatury współczesnej z Uniwersytetów: w Pizie i Rzymie (La Sapienza). Istotnym elementem promocyjnym było pozyskanie do projektu znanych reżyserów, pisarzy i poetów. A zrekrutowanie do projektu przez naszego włoskiego partnera z Uniwersytetu w Pizie 10 osobowej pilotażowej grupy studentów uczących się języka polskiego i zrealizowanie dla nich wizyty studyjnej w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach już przyniosło wymierne efekty promocyjne i w tym roku akademickim na kurs języka polskiego na Uniwersytecie w Pizie zapisała się liczna nowa grupa studentów chętnych do nauki języka polskiego, co wskazuje, że udało nam się zrealizować zamierzony cel. Należy podkreślić, że proponowane wydarzenia realizowane we Włoszech były w formule otwartej dla wszystkich, zainteresowanych Polską jako krajem o bogatej historii i kulturze. Zwiększenie ciekawości względem polskiej literatury, filmu, sztuki czy muzyki na pewno przełoży się na wzrost zainteresowania studiami polonistycznymi oraz nauką języka polskiego na kursach dla rodzin polonijnych. Dlatego też tak istotnym było nawiązanie partnerstwa z Apulijskim Stowarzyszeniem Polsko-Włoskim w Bari, które z sukcesem realizuje różne przedsięwzięcia z zakresu przedstawiania polskiej historii i kultury oraz rozpowszechnianie jej zarówno wśród kręgów polonijnych, jak i włoskich.  Stowarzyszenie to prowadzi naukę języka polskiego na kursach przeznaczonych dla dorosłych i dzieci z rodzin polonijnych. W ramach projektu udało nam się zakupić dla nich najlepsze na rynku podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego do edukacji na każdym poziomie. Do najważniejszych corocznych wydarzeń  należy wymienić Tydzień Kultury Polskiej w Barii, który jest organizowany przez to Stowarzyszenie od 2017r. i ma coraz większy zasięg oddziaływania. Ponad to w tym roku Stowarzyszenie zostało wyróżnione za swoją działalność w konkursie "Ambasador Polskiej Historii". Również nawiązanie partnerstwa honorowego ze Stacją PAN w Rzymie oraz Instytutem Kultury Polskiej w Rzymie przyczyniło się do dotarcia do szerszej grupy odbiorców i dało efekty promocyjne dla każdej z tych instytucji. Bardzo udanym przedsięwzięciem były spotkania literackie do których udało nam się zaprosić rozpoznawalnych we Włoszech poprzez swą twórczość pisarzy Annę Kańtoch, Jarosława Mikołajewskiego i Elżbietę Cherezińską. Dopasowanie terminów było wyjątkowo trudnym zadaniem organizacyjnym. Bezpośrednie kontakty, poznanie twórców i możliwość otwartej dyskusji nad konkretnym dziełem literackim czy to filmowym daje nie tylko wiedzę, ale i emocje tak istotne w odbiorze kultury. Bardzo dobry odbiór naszego projektu uzyskaliśmy również w kręgach reżyserskich. W Katowicach studenci spotkali się z reżyser Dagmarą Drzazgą po seansie filmu "Martwy Sezon". Również  reżyser Krzysztof Zanussi zaangażował się w nasze działania oraz wyraził zgodę na nieodpłatną emisję filmu dla włoskiej publiczności "Czarne Słońce". Studenci również obejrzeli film "Bogowie" Łukasza Palkowskiego, a możliwość obejrzenia najlepszych wyróżnionych etiud studentów Szkoły Filmowej była kolejnym ciekawym doświadczeniem. Z uwagi na Rok Mikołaja Kopernika uczestniczyliśmy w dniu polskiej nauki w Barii w Collegio Universitario di Merito IPE Poggiolevante oraz spotkaliśmy się ze studentami SSML di Bona Sforza University w Bari. Dzięki bardzo dobrej merytorycznej współpracy z partnerami włoskimi udało nam się zrealizować duże przedsięwzięcie umiejętnie rozporządzając wydatkami. Mamy nadzieję, że poprzez ten pilotażowy projekt pobudziliśmy ciekawość włoskiego studenta naszą kulturą, literaturą, językiem, a kładąc nacisk na wspólne włosko-polskie wątki udało nam się zachęcić do studiowania języka polskiego we Włoszech i rzeczywistego poszerzenia współpracy z uczelniami włoskimi. Było to niesamowite przedsięwzięcie logistyczne i organizacyjne zakończone pełnym sukcesem, co zapewne przełoży się na dalszą szeroką współpracę międzynarodową.
WYDARZENIA

BARI październik 2023
PIZA
grudzień
2022
KATOWICE grudzień 2022
PIZA
marzec
2023
RZYM
maj
2023
BARI
październik
2023

KULTURA I LITERATURA
W PROMOCJI JĘZYKA POLSKIEGO

NA WŁOSKICH UNIWERSYTETACH
Publikacje
.


ADRES

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Św. Pawła 3, 40-008 Katowice
tel. 32 3592420

www.us.edu.pl
       © 2023 FORST
Pliki COOKIE: Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia dostępu do publikowanego materiału oraz prowadzenia danych statystycznych. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczane na Twoim urządzeniu. Dalsze  korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki  będzie oznaczło, że zgadzasz się na ich wykorzystanie.
„Kultura i literatura w promocji języka polskiego na włoskich uniwersytetach” Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja języka polskiego
Pliki COOKIE: Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia dostępu do publikowanego materiału oraz prowadzenia danych statystycznych. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczane na Twoim urządzeniu. Dalsze  korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki  będzie oznaczło, że zgadzasz się na ich wykorzystanie.
„Kultura i literatura w promocji języka polskiego na włoskich uniwersytetach” Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja języka polskiego
© 2023 FORST
Pliki COOKIE: Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia dostępu do publikowanego materiału oraz prowadzenia danych statystycznych. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczane na Twoim urządzeniu. Dalsze  korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki  będzie oznaczło, że zgadzasz się na ich wykorzystanie.
Wróć do spisu treści